Menu
Your Cart

 

Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

RSS Feed

24 Nov Мълниезащита на училище - Мълниезащита с изпреварващо действие AIDITEC SIGMA S3 - 60ms
23 Nov Мълниезащита в гр. Разград - Конвенционална мълниезащитна инсталация, монтаж на многоскатен керемиден покрив
15 Oct Мълниезащита във Велико Търново - Мълниезащита с изпреварващо действие AIDITEC ELECTRON 15ms
14 Oct Активна мълниезащита с мълниепреимник с изпреварващо действие AIDITEC SIGMA S1 - 25ms
14 Sep Мълниезащита на производствена сграда с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC SIGMA S2 - 45ms
25 Aug Активен мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC ELECTRON 15 ms - “ДИКОМ” ООД
09 Aug Мълниезащита с изпреварващо действие AIDITEC ELECTRON 15 ms - Монтаж на жилищна сграда в гр. Варна
04 Aug Монтаж на мълниезащита с изпреварващо действие с активен мълниеприемник AIDITEC SIGMA S2 - 25 мс
02 Aug Мълниезащита Бургас - Мълниезащита с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC ELECTRON 15 ms
02 Aug Мълниезащитна инсталация /гръмоотвод/ - Монтаж на пасивна мълниезащита /гръмоотвод/ в гр. Русе
21 Jun Мълниезащита Шумен - Мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC SIGMA ще осигури защита от мълнии на производствени бази на ‘‘ЕРА БЕСТ‘‘ ООД
30 May Мълниеприемник с изпреварващо действие /ESE ROD/ AIDITEC SIGMA S1 25 ms - Монтаж на жилищна сграда
14 May Мълниезащита с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC - Монтаж от Диком ООД
09 May Мълниезащита Русе - Мълниезащита на соларни панели с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC ELECTRON 15 ms
06 May ЗАЩО В ЕДНА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ МЪЛНИИ ТРЯБВА ДА ИМА ИНСТАЛИРАН БРОЯЧ ЗА МЪЛНИИ?
30 Apr Нова сграда с ефективна мълниезащита, изградена от Диком ООД - Мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC SIGMA 45 ms
27 Apr МЪЛНИЕЗАЩИТА В ГР. ШУМЕН - Активна мълниезащита с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC SIGMA 45 ms
25 Apr Мълниезащита в гр. Варна с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC ELECTRON 15 ms
16 Apr Мълниезащита обл. Русе - Мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC SIGMA 45 ms ще предпазва складова база в гр. Ветово
03 Apr Мълниезащита във Варна- Мълниезащита от конвенционален вид изградена от Диком ООД
08 Mar Мълниезащита в гр. Варна- Мълниезащита на еднофамилна сграда изградена от ''Диком'' ООД!
26 Feb Мълниезащита в гр. Варна- Конвенционална мълниезащита на скатен покрив!
10 Feb Активен мълниеприемник ще защитава една от най-актуалните сгради в общ. Несебър
08 Feb Мълниезащита във Варна- Конвенционална мълниезащита на сграда в общ. Аксаково, обл. Варна
21 Jan Мълниезащита в гр. Добрич- Мълниезащитна система на производствена сграда за млечни продукти
13 Jan Мълниезащита във гр. Варна- Активна мълниезащита на магазин и склад за инструменти и професионална техника!
17 Dec Мълниезащита с активен мълниеприемник 45 ms на складова база за съхранение на зърно и зърнени продукти!
24 Nov Монтаж на мълниезащита на промишлена сграда с мълниеприемник с изпреварващо действие - Испанско производство
24 Nov Мълниезащита от конвенционален тип на жилищна сграда в Област Варна
16 Oct Мълниезащита във Варна- Монтаж на активна мълниезащита на метален покрив с мълниеприемник с изпреваращо действие 20 ms
12 Oct Мълниезащита Айтос: Мълниезащита с активен мълниеприемник 25ms на жилищна сграда!
08 Sep Мълниезащита в гр. Велико Търново- Активна мълниезащита на дървопреработвателно предприятие!
07 Sep Kонвенционална мълниезащитна система на еднофамилна жилищна сграда в община Дългопол, област Варна!
26 Jul Мълниезащита Добрич: Активна мълниезащита на многофамилни жилищни сгради в гр. Генерал Тошево, обл. Добрич
22 Jul Мълниезащита Варна- Конвенционална мълниезащита на жилищна сграда!
15 Jun Мълниезащита в Слънчев бряг: Мълниезащита на хотел с мълниеприемник с изпреварващо действие 40 ms
14 Jun Мълниезащита на индустриална сграда с френски мълниеприеници 45 ms
14 Jun Мълниезащита в Камен бряг: Активна мълниезащита на жилищна сграда в с. Камен бряг, обл. Добрич
05 Jun Мълниезащита във Варна- Активна мълниезащита на жилищна сграда с мълниеприемник 20µs
24 May Мълниезащита Разград: Активна Мълниезащитна система на жилищна сграда в с. Мъдрево, обл. Разград
20 May Мълниезащита Балчик: Монтаж на активна мълниезащитна система
20 May Мълниезащита Русе: Изграждане на активна мълниезащита на производствени сгради на Техномаш Инвест ООД
20 May Мълниезащита на жилищна сграда: Конвенционална мълниезащита, изградена от ''Диком'' ООД
20 May МЪЛНИЕЗАЩИТА МОНТАНА: МОНТАЖ НА КОНВЕНЦИОНАЛНА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА ЖИЛИЩНА СГАДА
20 May Конвенционална мълниезащита на плосък покрив- Диком ООД
20 May Мълниезащита на стадион: Изградихме активна мълниезащита на стадиона в с. Вълнари, обл. Шумен
20 May Мълниезащита Бургас: Монтаж на активна мълниезащита на производствено предприятие за месо и месни продукти
20 May Мълниезащита във Варна: Диком ООД инсталира конвенционална мълниезащита на еднофамилна сграда
20 May МЪЛНИЕЗАЩИТА ДЕВНЯ: ИЗГРАЖДАНЕ НА АКТИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СКЛАДОВИ БАЗИ С ФРЕНСКИ МЪЛНИЕПРИЕМНИК 60 ms
20 May Мълниезащитна уредба от конвенционален тип на жилищна сграда в с. Тополица, общ. Айтос
20 May Мълниезащитна уредба на жилищна сграда във Велико Търново
20 May Мълниезащита на СУ ”Цанко Бакалов Церковски”, общ. Никола Козлево
20 May Мълниезащита на НЧ Искра-1927 с. Равна гора, общ. Аврен
20 May Мълниезащита Добрич- Активна мълниезащита на концертна зала гр. Добрич
20 May Диком ООД осигури мълниезащита на Обединен детски комплекс- гр. Провадия
20 May Мълниезащита Нова Загора: Мълниезащита с мълниеприемник с изпреварващо действие
20 May Мълниезащита Аксаково: Активна мълниезащита с мълниеприемник  с изпреварващо действие 20ms
20 May Мълниезащита на жилищна кооперация в гр Тервел
20 May Мълниезащитна уредба на многофамилна жилищна в гр. Генерал Тошево
20 May Мълниезащита на стоматологичната поликлиника в Добрич
20 May Активна мълниезащита на производствена база на ''НОРД'' АД
20 May Мълниезащита Силистра- Диком ООД изгради ефективна мълниезащитна уредба на сградата на РЗИ- Силистра
20 May Мълниезащита Варна: Конвенционална мълниезащитна инсталация – тип „Фарадеев кафез''
20 May Мълниезащита Бургас: Мълниезащита с мълниепреимник с изпреварващо действие на фамилна жилищна сграда
20 May Диком ООД изгради мълниезащитна и заземителна уредба на производствена база в гр. Добрич
20 May Диком ООД изгради мълниезащита и заземителна инсталация на жилищна сграда в гр. Айтос обл. Бургас
20 May Мълниезащита Враца: Мълниезащита на вилна сграда с активен мълниеприемник 20 ms
20 May Мълниезащита и заземителна уредба на ,,Бизнес и търговски център '' ЕАД
20 May Диком ООД изгради мълниезащитна и заземителна уредба на НЧ ''Искра-1941'' гр. Генерал Тошево
20 May Мълниезащита Тервел- Монтаж на мълниезащита на НЧ Димитър Дончев- Доктора
20 May Монтаж на мълниезащита на сграда в гр. Нови пазар
20 May Мълниезащита с активен френски мълниеприемник на жилищна сграда в с. Аврен
20 May Мълниезащита Добрич: Мълниезащита с активен испански мълниеприемник на многофамилна жилищна сграда
20 May Монтаж на активна мълниезащита в с. Емона, общ. Несебър
19 May Мълниезащита Варна: Мълниезащита и заземителна инсталация на жилищна сграда от конвенционален тип
19 May Монтаж на мълниезащита и заземителна инсталация на производствена база в гр. Игнатиево
19 May Мълниезащита Шумен- Мълниезащита на цех за производство на вино
19 May Монтаж на мълниезащита с мълниеприемник 20 микросекунди на сграда в гр. Генерал Тошево
19 May Монтаж на активна мълниезащита с мълниеприемник 40 ms в гр. Хасково
19 May Mълниезащитa на жилищна сграда в гр. Варна
19 May Мълниезащита Варна- Изграждане на конвенционална мълниезащита
19 May Мълниезащита Русе: Монтаж на мълниезащитна инсталация на производствена сграда с активен мълниеприемник
19 May Монтаж на мълниезащита с активен мълниеприемник 60 ms на СУ
19 May МОНТАЖ НА КОНВЕНЦИОНАЛНА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГАДА В С. ХИТРИНО, ОБЩ. ХИТРИНО
19 May Мълниезащита Силистра: Мълниезащита на “Учебен център- Фаворит
19 May Мълниезащита Исперих: Мълниезащита на фотоволтаична система за собствени нужди
19 May МЪЛНИЕЗАЩИТА ПЕТРИЧ: ИЗГРАЖДАНЕ НА АКТИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА АВТОСЕРВИЗ С МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ
19 May Мълниезащита Белослав: Активна мълниезащита на СОУ “Св. Св. Кирил и Методий, гр. Белослав
19 May Мълниезащита София: Активна мълниезащита с мълниеприемник с изпреварващо действие 40 ms
19 May АКТИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТА ИЛИ КОНВЕНЦИОНАЛНА - ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ
19 May Какво е мълния? Може ли да причини щети дори ако е на километри от сградата или обекта?
19 May Мълниезащита - въздействия и щети от мълнии върху сгради (конструкции)
19 May Какво представлява мълниеприемник с изпреварващо действие.
19 May ОСНОВНИ МЕТОДИ НА КОНВЕНЦИОНАЛНА МЪЛНИЕЗАЩИТА
18 May ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ – МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ
18 May ЗАЗЕМИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
18 May Мълниеприемници с изпреварващо действие AIDITEC
18 May МЪЛНИЕЗАЩИТА
Показани 1 от 99 | 99 (1 Страници)