При директно попадение на мълния  върху мълниезащитата /гръмоотвода/ се генерира ток в порядъка от 30 кА до 200 кА и напрежение милиони волтове, което може да доведе до разкъсване на някои от компонентите и. Както всяка една система, така и мълниезащитната система, за да изпълни своята функция - да осигури на първо място безопасността на хората, сградите, имуществото и поминъка от пожари, разрушения и др. трябва винаги да е в готовност и изправност.


След всяко попадение на мълния е задължително да се проверят всички елементи от системата за мълниезащита!


 Броячът за мълнии отчита всяко едно директно попадение на мълнии върху мълниезащитната уредба /гръмоотводи/. Това позволява да се упражнява непрекъснат контрол и мониторинг и ни гарантира дълъг и надежден експлоатационен живот на мълниезащитната система и възможност да се вземат навременни мерки, ако системата бъде компрометирана по време на гръмотевична буря. Информацията, която той е отчел, може да служи като доказателство пред застрахователни компании, ако да речем застрахованото Ви движимото имущество като (техника и фина електроника) е претърпяло някаква повреда в следствие на вторичното въздействие от директно попадение на мълния. 

На пазара в България се предлагат най-различни броячи на мълнии – електронни броячи на мълнии , цифрови броячи за мълнии и електромехамични броячи за мълнии. Нашето мненние е, че трябва да се залага на последните, а именно електромеханичните, тъй като използват излъченото поле и не се нуждаят от батерии, това преимущество им позволява по-дълъг живот и добра функционалност във времето. Диком ООД предлага на своите клиенти електромеханичен брояч на мълнии ADT COUNTER, произведен от испанската компания AIDITEC SYSTEMS.

Автор: инж. Иво Иванов