Изградихме активна мълниезащитна система на еднофамилна жилищна сграда в община Аксаково. Мълниеприемникът с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR 20 ms беше инсталиран на мачта с височина 3.00м, за да се постигне необходимия защитен радиус. Поради високото специфично съпротивление на почвата, за да бъде системата ефективна се наложи да се изгради голям контур около сградата, за да се постигне земно съпротивление, което да отговаря на нормативната уредба да бъде под 10 ома за активна мълниезащита - в случая 7 ома на заземително огнище.