Поредните клиенти, които се довериха на нашия екип, за да осигурим ефективна мълниезащитна уредба на техния дом! Изградихме конвенционална /пасивна/ мълниезащита, представляваща комбинация от мълниезащитна мрежа тип "Фарадеев кафез“ и улавящ мълниеприемник тип „Франклинов прът“! Мълниеприемникът е с дължина 2.00 м, инсталиран на комина в централната част на сградата. Мълниезащитната мрежа тип „Фарадеев кафез“ е изградена така, че максималните размери на клетката са 15х15, съгласно определеното ниво на защита III. Връзката между заземителните огнища и мълниезащитната инсталация е изпълнена чрез два токоотвода от негорим проводник Ф 8, разположени вертикално по две от фасадите на сградата. Изградени са две нови заземителни огнища, които да отвеждат тока на мълнията в земята. Отчетеното специфично съпротивление за всеки отделен заземител е в допустими норми – под 20 ома. Всички монтажни дейности бяха описани в техническия паспорт, чрез който се удостоверява изправността на мълниезащитната инсталация.

                     Избирайки КАЧЕСТВОТО, нашите клиенти ни дават увереност, че сме на прав път! Благодарим за гласуваното доверие!