Във връзка с национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, ''Диком'' ООД изгради мълниезащитна уредба на жилищна сграда в гр. Генерал Тошево. Сградата беше защитена с един френски мълниеприемник IONIFLASH MACH NG 25 чрез два токоотвода монтирани на свободно лежащи бетонни блокчета отведана към заземителната уредба.