Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

Мълниезащитна уредба на бизнес сграда на "Бул Маркет Ком" АД

''Диком'' ООД изгради мълниезащитна уредба на бизнес сграда в гр. Варна на "Бул Маркет Ком" АД. Мълниезащитна уредба е изградена с мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG25.
Ние гарантираме вашата безопасност.
С нас можете да избегнете неприятности и загуба на средства.