Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

Мълниезащитна уредба на "Пожарна безопастност и защита на населението" - гр. Бяла

Диком ООД изгради мълниезащитна уредба на "Пожарна безопастност и защита на населението" - гр. Бяла. Сградата беше защитена с един мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR 60.