Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

Мълниезащитна уредба от конвенционален тип на жилищна сграда в с. Тополица, общ. Айтос

 

Конвенционална мълниезащита на жилищна сградаИзградихме мълниезащитна и заземителна уредба на жилищна сграда, находяща се в с. Тополица, общ. Айтос. Сградата беше защитена с уредба срещу мълнии, от конвенционален тип. Покрива на сградата е трискатен, което наложи да се изгради мълниезащитна мрежа, в комбинация с мълниепримен прът 4.00 м, за постигане на цялостен радиус на защита. Мълниезащитната уредба е свързана към заземителното огнище чрез два токоотвода от екструдиран проводник Ф10. Връзката с заземителните електроди се осъществява в контролни кутии, разположени на фасадите на сградата. Съпротивление на заземителната уредба е 3.8 ома.