Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

Мълниезащитна инсталация Хипермаркет

 

Активна мълниезащита на Хипермаркет с INGESCO PDC AIR 40

Мълниезащитна уредба на хипермаркет. Антикорозионното покритие на мачтата е с устойчиво на метеорологични въздействия. Мълниеприемникът с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR 40 e с радиус на действие на кота покрив R= 41 м. и R=72м. на кота терен. Съгласно категорията на сградата, мълниезащитата е изчислена към НИВО II. Токоотводите са с необходимото сечение за надеждно отвеждане на тока на мълния съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРАЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА.
Връзката между заземителното огнище и токоотвода се осъществява чрез разглобяемо клемно съединение в контролно-ревизионна кутия, достъпна за извършване на начални и по-следващи проверки. Контролно-ревизионната кутия е маркирана с надпис „Мълниезащита“.
Всяко заземително огнище е изпълнено чрез последователно набиване на горещопоцинковани колове L=1,5 м, по метода на заземители тип „А“.
Връзката между заземителните колове и токоотвода е изпълнена с горещопоцинкована шина. Измерените съпротивления на заземителните огнища са в съответствие с чл.167 ал.2.
Измерването на параметрите на заземителя, издаването на протокол и въвеждането в експлоатация на мълниезащитната уредба е извършено от акредитиран орган за контрол съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРАЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА.