Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

"Диком" ООД изгради мълниезащитна и заземителна уредба на ''Института по корабостроене НИПКИК'

 

Активна мълниезащита на института по корабостроене с IONIFLASH MACH NG45

"Диком" ООД изгради мълниезащитна и заземителна уредба на ''Института по корабостроене НИПКИК''. Сградата е защитена от мълнии с мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG45.