Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

Мълниезащита на ДГ ''Здравец'' с. Църквица, общ. Никола Козлево

                    mylniezashtita-dikom-varna                      

Мълниезащита с мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR 60

 

Диком ООД изгради мълниезащитна урeдба на ДГ Здравец в с. Църквица, общ. Никола Козлево. Сградата беше защитена с един мълниеприемник INGESCO PDC-AIR 60. Всяко заземително огнище е изпълнено чрез последователно набиване на горещопоцинковани колове L=1,5 м, по метода на заземители тип „А“.
Връзката между заземителните колове и токоотвода е изпълнена с горещопоцинкована шина. Измерените съпротивления на заземителните огнища са в съответствие с чл.167 ал.2.
Измерването на параметрите на заземителя, издаването на протокол и въвеждането в експлоатация на мълниезащитната уредба е извършено от акредитиран орган за контрол съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРАЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА.