Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

Диком ООД изгради мълниезащита и заземителна уредба на ,,Бизнес и търговски център '' ЕАД

МЪЛНИЕЗАЩИТНА УРЕДБА С МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ IONIFLASH MACH NG 60

Мълниеносните мачти са с дължина 6.00м, антикорозионното им покритие е устойчиво на метеорологични въздействия. Двата мълниеприемника с изпреваващо действие IONIFLASH MACH NG 60 са разположени на определените места с цел да осигуряват защита на сградния фонд на територията на „Бизнес и търговски център“ ЕАД, с изключение на административната сграда с височина пет етажа, на която има изградена мълниезащитна уредба индивидуално за нея. Радиуса на действие на всеки отделностоящ мълниеприемник е R=97м, a общият радиус на мълниезащитната уредба е 194м, изчислено за НИВО III на мълниезащита.