Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

Диком ООД изгради мълниезащитна и заземителна уредба на НЧ ''Искра-1941'' гр. Генерал Тошево

АКТИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА НЧ ''ИСКРА-1941'' ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

,,Диком‘‘ ООД изгради мълниезащитна и заземителна уредба на НЧ ‘‘Искра-1941‘‘ гр. Генерал Тошево. Мълниезащитната уредба е изградена с мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR 40. Заземителната уредба е изградена със заземителни колове Ф 20 -1.5 м и горещо поцинкована шина 40/4мм2. Връзката между мълниезащитната и заземителна уредба е осъществена чрез два токоотвода, укрепени чрез универсани държачи за било и дистанционни държачи за фасада. На 1.20 м. от нивото на терена са монтирани контролни кутии, които позволяват разделяне на заземителната от мълниезащитната уредба. Целта е да се осигури последващ контрол, като всеки един от компонентите на мълниезащитната и заземителна уредба да се проверяват поотделно. Със специализирана апаратура беше направено замерване на заземителната уредба и изготвен технически паспорт, който да позволи системата да се въведе в експлоатация.