Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

Монтаж на мълниезащита с мълниеприемник INGESCO PDC AIR на сграда в гр. Генерал Тошево

                                    

 Във връзка с ‘‘Национална програма за Енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради‘‘.  Диком ООД изгради мълниезащитна система и заземителна инсталация на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. Васил Априлов № 27 в гр. Генерал Тошево. Живущите в жилищната сграда вече се радват на съвременна защита от мълнии, осигурена чрез мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR 20. Йонизиращия мълниеприемник   INGESCO PDC AIR 20 e поставен на асансьорната шахта, на мълниеприемна мачта с дължина 4.00м., така, че да осигури необходимият мълниезащитен радиус. Връзката към двете нови заземителни огнища е  направена чрез два токоотвода, разположени хоризонтално по покрива и спуснати вертикално по две от фасадите.  Стойността на заземителните огнища е под 10 ома, съгласно действащите нормативни уредби.  След завършване на всички монтажни дейности по новоизградената мълниезащитна система, изготвихме технически паспорт/ мълниезащитен доклад/, чрез който да въведем системата в експлоатация.