Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

Монтаж на активна мълниезащита с мълниеприемник INGESCO PDC AIR в гр. Хасково

                              

Диком ООД изгради мълниезащитна  и заземителна уредба на многофамилна жилищна сграда в гр. Хасково. Във връзка с ‘‘Национална програма за Енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради‘‘, вече има изградена мълниезащитна система от най висок клас. Мълниезащитният радиус  на сградния фонд и прилежащите части е осигурен чрез, мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR,  монтиран на един от комите,  на мълниеприемна мачта с дължина 3.00м.  Връзката към двете нови заземителни инсталации е направена чрез два токоотвода, разположени хоризонтално по покрива и вертикално по две от фасадите. Съгласно действащите нормативни уредби, стойността на заземителните инсталции е под 10 ома.