Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

Мълниезащита София: Активна мълниезащита с мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR 40

                                        

Във връзка с Национална програма за Енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради, изградихме мълниезащитна система на жилищна сграда – панелен тип в гр. София. Защитата против мълнии е осигурена с активен мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR 40 ms, произведен от испанската фирма INGESCO, която е един от световните лидери и производител на технологии за мълниезащита. Също така изградихме две нови заземителна огнища, към които, чрез два токоотвода е свързана мълниезащитната система.

Изработихме технически паспорт, в който са описани всички монтажни работи, извършени на обекта (вид на мълниезащитната уредба, ниво на мълниезащита, радиус на действие, сертификати и декларации за съответствие на изпозваните материали). Експлоатационния живот на една мълниезащитна система е над 25 г. За да функционира ефективно всяка една мълниезащитна система изисква своята поддръжка. Поради тази причина  в техническия паспорт са приложени инструкция за експлоатация, инструкция за поддръжка, дневници за периодични  и  извънредни проверки и протоколи за измервания.