Мълниезащита на производствено предприятие  ''НОРД'' АД- гр. Девня

‘’Диком'' ООД изгради мълниезащитна уредба на производствена база на ''НОРД'' АД- гр. Девня. Производствената сградата беще защитена със защита от мълнии с Мълниеприемник с изпреварващо действие 60 ms -Френско производство .
Мълниеприемниковата мачта е с дължина 4.00м, монтирана върху бетонен фундамент в централната част на сградата. Антикорозионното покритие на мачтата е с устойчиво на метеорологични въздействия. Мълниепреимника с изпреварващо действие 60 µs /микросекунди/, монтиран върху мълниеприемниковата мачта. Радиусът на действие е определен за първо ниво на мълниезащита. На ниво покрив R=63m, на ниво терен R=80m. 
Токоотводите са с необходимото сечение за надежно отвеждане на тока на мълния съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРАЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА.