Конвенционална мълниезащита на жилищна сграда


Изградихме мълниезащитна и заземителна уредба на жилищна сграда, находяща се в с. Тополица, общ. Айтос. Сградата беше защитена с уредба срещу мълнии, от конвенционален тип. Покрива на сградата е трискатен, което наложи да се изгради мълниезащитна мрежа, в комбинация с мълниепримен прът 4.00 м, за постигане на цялостен радиус на защита. Мълниезащитната уредба е свързана към заземителното огнище чрез два токоотвода от екструдиран проводник Ф10. Връзката с заземителните електроди се осъществява в контролни кутии, разположени на фасадите на сградата. Съпротивление на заземителната уредба е 3.8 ома.