АКТИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТА С МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ 20 ms

Диком ООД изгради мълниезащита на сграда в гр. Враца. Мълниезащитна уредба с активен мълниеприемник 20 микросекунди. Активният мълниеприемкник е укрепен към комина с два броя стенни анкера. Радиуса на действие е съобразен със спецификата на обекта и ниво на мълниезащита III. Свързан е към ново изградена заземителна уредба, която е под 10 ома, съгласно нормативните уредби за проектиране и изграждане на активна мълниезащита. Мълниеприемната мрежа е укрепена към билото на покрива с универсални държачи за било, монтирани през 1м. Вертикалните токоотводи са спуснати по две от фасадите на сградата, закрепени чрез дистанционни носачи монтирани през 50 см. Връзката между заземителната уредба и мълниезащитната инсталация е направена в контролна кутия разположена на 1,30 м. от нивото на терена. В контролна кутия има специална клема, която позволява прекъсване към заземителното огнище с цел замерване съпротивлението за отделните заземители.