МЪЛНИЕЗАЩИТНА УРЕДБА С ФРЕНСКИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ 60ms

''Диком'' ООД изгради мълниезащитна и заземителна уредба на „Бизнес и търговски център“ ЕАД . Мълниеносните мачти са с дължина 6.00м, антикорозионното им покритие е устойчиво на метеорологични въздействия. Двата мълниеприемника с изпреваващо действие 60 ms са разположени на определените места с цел да осигуряват защита на сградния фонд и прилежащите пространства на територията на „Бизнес и търговски център“ ЕАД, с изключение на административната сграда с височина пет етажа, на която има изградена мълниезащитна уредба индивидуално за нея. Радиуса на действие на всеки отделностоящ мълниеприемник е R=97м, a общият радиус на мълниезащитната уредба е 194м, изчислено за НИВО III на мълниезащита.