ДИКОМ ООД ИЗГРАДИ АКТИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. НОВИ ПАЗАР

Във връзка с национална програма за енергийна ефективност, ''Диком'' ООД изгради мълниезащитна  и заземителна уредба на жилищна сграда в гр. Нови пазар, обл. Шумен. Сградата беше защитена  с един мълниеприемник с изпреварващо действие /активен мълниеприемник/ 20ms, монтиран на един от комините в централната част на сградата. Изградихме  нова заземителна инсталация, която свързахме с мълниезащитната инсталация, посредством два токоотвода спуснати вертикално по две от фасадите и хоризонтално по билото на покрива. С цел последващ контрол и поддръжка на 1.20 м. от нивото на терена бяха инсталирани контролни кутии. Със специализиран тестер бяха направени необходимите лабораторни измервания и пуск на системата в експоатация.

 Ние гарантираме вашата безопасност. С нас можете да избегнете неприятности и загуба на средства.