Активна мълниезащита с френски мълниеприемник с изпреварващо действие

Изградихме мълниезащита и заземителна уредба на еднофамилна жилищна сграда в с. Здравец, общ. Аврен. Съгласно- НАРЕДБА 4/22.12.2010 г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТАНСТВА, направихме  оценка на риска за поражение от мълния. Софтуера за осъществяване на анализ и оценка на риска от поражение от мълнии, ни гарантира прецизно да определим нивото на мълниезащита, тип на мълниезащита и параметрите на мълниеприемника с изпреварващо действие. Сградата беше защитена с мълниеприемник с изпреварващо действие 45 ms , произведен от френската фирма, която е световните лидери и производител на технологии за мълниезащита. Активният мълниеприемник 45 ms е инсталиран върху мачта с височина 3.00м., укрепена на един от комините в централната част на сградата. Връзката между мълниезащитната и заземителна уредба е осъществена посредством два токоотвода, инсталирани хоризонтално по покрива, укрепени с универсални държачи за покрив и вертикално спуснат по две от фасадите на сградата, укрепен със стенни дистанционни държачи. След завършване на всички монтажни дейности, направихме технически паспорт , в които е описан видът на мълниезащитната уредба, нивото на мълниезащита, радиус на действие, сертификати и декларации за съответствие на изпозваните материали. Техническото досие също така, съдържа инструкция за експлоатация, инструкция за поддръжка, дневници за периодични проверки и протоколи за измервания.