Диком ООД осигури мълниезащитата на две многофамилни жилищни сгради в гр. Генерал Тошево

Във връзка с Национална програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, изградихме мълниезащитна  и заземителна инсталация на  два жилищни блок в гр. Генерал Тошево, обл. Добрич. Многофамилните сградите бяха защитени с по един мълниеприемник с изпреварващо действие 20 ms. Мълниеприемниците са свързвани с по два токоотвода към  ново изградените заземителни огнища. Вертикалните токоотводите са изработени от изолиран алуминиев проводник с размер Ø 8 мм. Контролно–ревизионните кутии са разположени на височина от 1.2 метра над нивото на терена. Всеки заземител е изграден с поцинкована заземителна шина 30/3 мм и заземителни колове ф 20x1.5 м. След завършване на всички монтажни дейности, направихме технически паспорт , в които е описан видът на мълниезащитната уредба, нивото на мълниезащита, радиус на действие, сертификати и декларации за съответствие на изпозваните материали. Техническото досие също така, съдържа инструкция за експлоатация, инструкция за поддръжка, дневници за периодични проверки и протоколи за измервания.