ДИКОМ ООД ИЗГРАДИ МЪЛНИЕЗАЩИТА С АКТИВЕН МЪЛНИЕПРИЕМНИК 20 ms- ИСПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО

''Диком‘‘ ООД изградихме мълниезащитна и заземителна инсталация на еднофамилна жилищна сграда в с. Емона, общ. Несебър. Използвайки специализиран софтуер, направихме оценка на риска от поражение на мълнии, което  ни гарантира прецизно да определим нивото на мълниезащита, тип на мълниезащита и параметрите на мълниеприемника с изпреварващо действие. Сградата вече е  защитена с активен мълниеприемник 20ms , произведен от водеща испанската фирма, която е един от лидерите и производители на  технологии за мълниезащита. Мълниеприемника с изпреварващо действие 20 ms е монтиран върху носеща мачта с височина 3.00м., укрепена на един от комините в централната част на сградата. Връзката между мълниезащитната и заземителна уредба е осъществена посредством два токоотвода, инсталирани хоризонтално по покрива, укрепени с универсални държачи за скатен покрив и вертикално  на  две от фасадите на сградата с държачи за фасада. Със специализиран тестер беше отчетено специфичното съпротивление за всеки отделен заземител- измерените резултати са 4.7 ома. След завършване на всички монтажни работи, изготвихме технически паспорт , в който е описан видът на мълниезащитната уредба, нивото на мълниезащита, радиус на действие, сертификати и декларации за съответствие на използваните материали. Техническото досие също така, съдържа инструкция за експлоатация, инструкция за поддръжка, дневници за периодични проверки и протоколи за измервания.