Поредният дом защитен с конвенционална мълниезащитна система.

Диком‘‘ ООД извърши реконструкция на съществуваща мълниезащитна инсталация на жилищна сграда в гр. Варна, к.к. Златни пясъци. Реконструкцията беше необходима, вследствие разширение и подмяна на покрива на сградата. Със специализиран софтуер, направихме оценка на риска от поражение на мълнии. Защитихме сградата с мълниезащитна инсталация от конвенционален тип. На комина в централната част на сградата беше монтиран конвенционален прът и свързан към мълниезащитната мрежа, монтирана по билото на четирискатния покрив, укрепена чрез универсални държачи за било, инсталирани през разстояние 1,1м. На две от фасадите бяха изградени два нови токоотвода от изолиран-екструдиран проводник Ф8, за осъществяване на надеждна електрическа връзка на мълниезащитната и заземителна инсталация. Също така извършихме ремонт и подобрихме параметрите на отделните заземители на съществуваща заземителна уредба. Отчетеното специфично съпротивление за всеки отделен заземител, вече е в допустими норми – под 20 ома.