АКТИВЕН МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ 60ms

"Диком'' ООД изгради мълниезащитна и заземителна уредба на производствена сграда в гр. Игнатиево, общ Аксаково. Сградата беше защитена с мълниеприемник с изпреварващо действие 60 ms , произведен от френска фирма, която е лидер в производството на технологии за мълниезащита. Активният мълниеприемник /гръмоотвод/ 60 ms беше поставен върху специално изработена конструкция с височина 3.00м, съобразена със спецификата на покрива, която ни позволи да инсталираме мълниеприемника без да се нарушава хидроизолацията на покрива. Връзката между мълниезащитната и заземителна уредба е осъществена посредством два токоотвода, инсталирани хоризонтално по покрива, укрепени с пластмасови-бетонни блокчета и отведени вертикално по две от фасадите на сградата, захванат със стенни дистанционни държачи. Бяха изградени и три нови заземителни огнища, съответно по едно за всеки един токоотвод и едно за ГПТ. След завършване на всички монтажни дейности, направихме технически паспорт , в който е описан видът на мълниезащитната уредба, нивото на мълниезащита, радиус на действие, сертификати и декларации за съответствие на използваните материали. Техническото досие също така, съдържа инструкция за експлоатация, инструкция за поддръжка, дневници за периодични проверки и протоколи за измервания