МЪЛНИЕЗАЩИТА С МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ INGESCO PDC AIR 20

Диком ООД осигури мълниезащитна и заземителна инсталация на “Учебен център- Фаворит”! За нас бе чест да изградим защита от мълнии на най- голямата автошкола в гр. Силистра. Сграда и всички прилежащи постройки на територията на обекта са защитени с един мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR, произведен от испанската компания ‘’DENA DESARROLLOS’’. Съгласно нормативните уредби NFC 17.102 и БДС EN 62305, изграхме два нови токоотвода, разположени хоризонтално по покрива върху пластмасови бетонни блокчета през 1.0 м. и вертикално по две от фасадите, укрепени с дистанционни държачи, през 0.50 см. На 1.20 м. от ниво терен са поставени контролни кутии, за свързване на мълниезащитата към ново изградената заземителната инсталация! Отчетеното съпротивление на всеки отделен заземител е под 10 ома. След приключването на всички СМР, изготвихме технически паспорт, който е необходим за въвеждана на съоръжението в експлоатация!