Фирма ’’Диком‘‘ ООД  изгради мълниезащитна и заземителна уредба на концертната зала- гр. Добрич

Изграждането на мълниезащитната уредба на концертната зала- гр. Добрич осигурява предпазването на обекта от пряко попадение на мълнии и гарантира пълна безопасност на работещите, гостите и защита от материални загуби. Инсталиран е един мълниеприемник с изпреварващо действие 45 ms, произведен в Испания, чиито радиус на защита покрива цялото съоръжение. Мълниезащитната уредба отговаря на стандартите UNE 21.186, NFC 17.102 и БДС EN 62305-3.

Искрено благодарим за гласуваното доверие и желаем приятни моменти по време на събитията, които ще бъдат провеждани в концертната зала на гр. Добрич!