КОНВЕНЦИОНАЛНА/ ПАСИВНА/ МЪЛНИЕЗАЩИТА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. ВАРНА

 Екипът на ‘‘Диком‘‘ ООД осигури защита от директно попадение на мълнии на поредната жилищна сграда! Изградихме конвенционална мълниезащита, мълниезащитна мрежа тип "фарадеев кафез" в комбинация с конвенционален мълниеприемник!

 На комина в централната част на сградата е монтиран конвенционален мълниеприемник с дължина 3.00м, тъй като температурата, която се развива в канала на мълнията достига до 30 000 градуса, а хидроизолацията на покрива е лесно запалима. Мълниезащитният проводник Ф8 е повдигнат на специални покривни изолатори на 10 см разстояние от покрива. На металните улуци са инсталирани клеми за изравняване на потенциалите. Връзката между заземителните огнища и мълниезащитната инсталация е изпълнена чрез два токоотвода от негорим екструдиран проводник Ф10, разположени вертикално по две от фасадите на сградата. Изградени са две нови заземителни огнища, които да отвеждат тока на мълнията по най-краткия и безопасен път в земята. Отчетеното специфично съпротивление за всеки отделен заземител (в случая два броя) е в допустими норми – под 20 ома.

 След завършване на всички монтажни дейности, изготвихме технически паспорт на мълниезащитата, съдържащ цялата информация, която е необходима за въвеждане на сградата в експлоатация. 

                                             Благодарим за гласуваното доверие! Ние осигуряваме надеждна защита за Вашия дом!