Екипът на фирма „Диком“ изгради мълниезащитна инсталация на стадиона в с. Вълнари, общ. Никола Козлево, област Шумен. Спортното съоръжение вече разполага с високоефективна мълниезащитна уредба, която ще осигури защита от мълнии както на състезателите, така и на публиката.

За да се осигури необходимият мълниезащитен радиус от 90 м. мълниеприемникът с изпреварващо действие 60ms е инсталиран на мачта 4,5 м. над съблекалнята в най-високата част на съоръжението.

За максимално бързо освобождаване тока на мълния изградихме нова заземителна уредба, изцяло отговаряща на действащите нормативи. Съпротивлението на всеки отделен заземител е под 10 ома. Връзката между мълниезащитата и заземителната уредба е осъществена чрез два токоотвода.

Мълниеносната буря е явление, което може да се развие с изключителна бързина и да нанесе сериозни щети, а времето за реакция на открито обикновено е много кратко. Ето защо е изключително необходимо всички спортни съоръжения, открити пространства, детски площадки и т.н. да бъдат ефективно защитени от мълнии.