Диком ООД изгради мълниезащитна и заземителна уредба на производствени сгради, собственост на Техномаш Инвест ООД

 Мълниезащитната система е изградена с три броя мълниеприемници с изпреварващо действие INGESCO PDC AIR 40, произведени от испанския  производител DENA DESARROLLOS – INGESCO, която е основана през 1973 г.  и се е наложила като лидер в областта на превенцията и защитата от мълнии и пренапрежения, разработваща и предлагаща широка гама продукти за мълниезащита.

Активните глави INGESCO PDC AIR 40 са инсталирани на мълниезащитни пилони с височина 3.0м., върху покривите на отделните сгради, разположени така, че да се осигури необходимият защитен радиус, както на сградите, така и на прилежащите площи към тях. Отвеждането към новоизградената заземителната уредба е осъществено с по два токоотвода за всеки мълниеприемник с изпреварващо действие.

Със специализирана апаратура са направени необходимите замервания на системата преди да бъде въведена в експлоатация. Служителите и клиентите на Техномаш Инвест ООД вече са защитени дори при най-силните гръмотевични бури!