АКТИВНА МЪЛНИЕЗАЩТА С МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ 45 ms

QUALITY IS OUR INSPIRATION!

Екипът на фирма „Диком“ изгради активна мълниезащитна система на индустриален обект на територията на Област Варна. За своята защита клиентите избраха мълниеприемник с изпреварващо действие от най-висок клас, доказан през годините чрез множество тестове в лаборатории и в реална среда, както и в екстремни метеорологични условия и получени сертификати от тестовете доказващи неговата ефективност.

Обектът е защитен с два мълниеприемника 45 ms. Те са монтирани на мачти с височина 5 метра, които са укрепени със специални четириточкови опори - тип „Х образен“ анкер, за да се постигне максимална устойчивост на съоръжението.

Мълниеприемниците са свързани с по два токоотвода към новоизградени заземителни огнища (по две в система - общо четири). Със специализирана апаратура е замерено земното съпротивление на всяко отделно заземително огнище. Стойностите са под 10 ома - отговарящи на нормативните изисквания за активна мълниезащита. На всяка от системите е инсталиран брояч на мълнии.  който също са френско производство. Чрез него се отчитат всички директни попадения на мълнии, което дава отлична възможност за постоянен мониторинг и контрол.

 А добрата грижа за мълниезащитната системата може да ѝ осигури над 35 години надежден експлоатационен живот!