Фиг.1. Приложение на Активна мълниезащита

Активната мълниезащита (фиг. 2) се базира на съвременни мълниеприемници - устройства. Основното предимство на активните мълниеприемници е, че защитават много по-голямо пространство и излъчват възходящ лидер преди удара на мълнията. Активния мълниеприеник, използва енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност. В процеса на мълниеобразуването изпраща противоположния електрически заряд предварително, поради което срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от върха на мълниеприемника. Колкото времето за изпреварване (?Т) е по-голямо,  толкова и радиусът на мълниезащитна зона е по-голям.Този вид мълниеприемник е  подходящ, както за положителни, така и за отрицателни мълнии.


Често особено при съществуващи инсталации на мълниезащита се използват и двата вида - конвенционална и активна мълниезащита, което значително увеличава защитата срещу мълнии и пренапрежения (вторични въздействия на мълнията).

                                             

                                                                          Фиг.2. Приложение на Конвенционална – пасивна мълниезащита


И двата вида мълниезащита – пасивна и конвенционална имат токоотводи и заземяващи устройства но се отличават по мълниеприемника (фиг. 1).

Конвенционалната мълниезащита се изгражда от пръти, телове, телени мрежи, метални конструкции и др .. Техният принцип на действие е да приемат тока на мълнията и да го отвеждат в земята. Поради това се и нарича пасивна мълниезащита и следователно пасивната система на мълниезащита е доста обемиста.

Проверка на ефективността на мълниезащита


Всеки собственик би искал да знае дали може да се счита за надеждна изградената система за защита от мълнии и пренапрежения (вторични въздействия на мълнията). Проверката на ефективността може да бъде емпирична. Най-добре е тестовете да се извършват от специализирани организации, които имат съответните разрешителни. Резултатът от тестването на системата за защита от мълнии е издаването на писмено становище - заключение. В идеалния случай, мълниезащитната инсталация трябва да има паспорт, който съдържа пълна информация за системата:  

    Схема на окабеляване и неговото описание
    Оформление на всички въздушни терминали, включени в системата
    Данни за свързване на уреди, използвани при монтажа на системата
    Информация за измерено съпротивление на заземителната уредба

 


 

Какъв вид мълниезащита да изберем?


Основната цел на проектирането и изграждането на мълниезащитна инсталация конвенционална (пасивна) или активна е да осигури безопасността на хората, домашните и селскостопански животни и да защити движимото и недвижимо имущество и оборудване срещу щети, които могат да бъдат причинени от опасни и вредни фактори в резултат на преки попадения на мълнии или на вторични въздействия на мълнии (пренапрежения).

Основните изисквания на мълниезащитата са:

   

    - Осигуряване на безопасност съобразно определената категория на мълниезащита и типа на мълниезащитната зона или съобразно избраното ниво на мълниезащита;
    - Надеждност при експлоатацията;
    - Ефективност по отношение на разхода на материали

Предимства на активната мълниезащита

    - Активната мълниезащита защитава сградата и района около сградата с площ от 5-6 пъти повече от пасивната (конвенционална) разположена на същата височина
    - За изграждането на активна мълниезащита е необходим много по-малко материал, отколкото за инсталацията на конвенционална. Съвременните сгради са с разнообразни форми, което прави процеса на изчисляване на пасивна мълниезащита по-труден отколкото изчисленията на активна мълниезащита
    - Разходите за материали и монтажни работи по организацията на системите за мълниезащита също е доста важен критерий при избора на система. За да се защити една малка селска къща с периметър 10х10 метра конвенционалната мълниезащита е за предпочитане. Но ако искате да защитите периметъра на обекти с 50х110 метра или повече и с различна геометрична форма сгради, по-добре е да изберете активна мълниезащита, тъй като разходите за материали са по-малки отколкото за пасивната и е по-лесно да се инсталира.
    - Времето, което е необходимо за инсталацията на активна защита е много по-малко от инсталацията на конвенционална мълниезащита - това е важен параметър за много клиенти.

Необходимо е също така да се помисли за външния вид на сградата. През зимата, почистване на покрива на сгради със система за пасивна защита е доста трудно, така че си струва да се помисли за актива мълниезащита.

инж. Иво Иванов