Мълниезащита и заземителни уредби! Мълниеприемници с изпреварващо действие!

(+359) 0889-203-305, 0899-155-744, e-mail: office@dikom-varna.com

Мълниеприемници и броячи на мълнии: Продукти за мълниезащита

Мълниеприемници с изпреварващо действие и броячи на мълнии

Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH 15 µs

Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG 15 µs осигурява
надеждна мълниезащита на заведения, яхти, и неголеми жилищни сгради и обекти.

Виж повече

Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH 25 µs

Мълниеприемник с изпреварващо дейтвие IONIFLASH MACH NG 25 µs - Френско качество и сигурност на конкурентни цени.

Виж повече

Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH 30 µs

Изпреварете енергията на мълнията преди да е попаднала върху Вашия дом, промишлена сграда или съоръжение.

Виж повече

Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH 45 µs

Мълниеприемници от този тип са се утвърдили през годините осигурявайки надеждна мълниезащита на световно значими архитектурни, промишлени обекти и космически обсерватории.

Виж повече

Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH 60 µs

Изпреварете мълнията и предотвратете имуществени щети и финансови загуби. Осигурява надеждна мълниезащита.

Виж повече

Цифров брояч на мълнии PROLEC BASIC

Защитен срещу електромагнитното излъчване на напрежението на мълнията, сертифициран до 100 кА – вълна 8/20 µs.

Виж повече

Мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC-AIR 20 

Мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC-AIR 20 осигурява
надеждна мълниезащита на заведения, яхти, и неголеми жилищни сгради и обекти.

Виж повече

Мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC-AIR 40 

Мълниеприемник с изпреварващо дейтвие INGESCO PDC-AIR 40 - Испанско качество и сигурност на конкурентни цени.

Виж повече

Мълниеприемник с изпреварващо действие INGESCO PDC-AIR 60 

Изпреварете енергията на мълнията преди да е попаднала върху Вашия дом, промишлена сграда или съоръжение.

Виж повече

Електромеханичен брояч на мълнии IONICOUNT

Електромеханичният брояч на мълнии не се нуждае от захранване. Изработен е от надеждна, здрава конструкция, устойчива на атмосферни влияния.

Виж повече