Какво е мълния?

Природно явлениe-феномен, по-точно казано природно бедствие, което  води до инциденти и смъртни случаи, загинали животни, пожари, икономически и материални загуби, разрушения и щети.
По света се  образуват десетки милиона мълнии всеки ден - това прави стотици в секунда. Енергията на една мълния може да бъде повече от 100 kW ( което се равнява на инсталираната мощност на няколко жилищни кооперации), а температурата й достига до 30 000 градуса целзий.  Налягането на въздуха в околностите на мълнията може да достигне до 100 Bar. Средният ток на една мълния е 30 KA, а при някои случаи надвишава 200 KA. Електрическия потенциал между облака и земята по време на природното явление може да надвиши 100 000 000 волта.

Не е необходимо една мълния да падне върху сграда, за да покаже своето действие. Напротив, дори едно попадение на няколко километра от сградата може да причини щети. Много често изгарят домакински електроуреди в сгради, реално върху които не е имало директно попадение на мълнии, тук говорим за вторично въздействие на мълниите, попадения върху електрозахранващата мрежа или върху комуникационни кабели.

Ако търсите съвет и ефективно решение как да предпазите от мълнии себе си, своите близки и имущество, може да се свържете с НАС за консултация - при необходимост оглед на място, при това напълно БЕЗПЛАТНО.