Диком ООД изгради мълниезащитна и заземителна уредба на складова база за дистрибуция на индустриални химикали и полимери, собственост на Глобъл Линкс ЕООД.

Тъй като в складовите бази ще се съхраняват запалими продукти, направихме  оценка на риска за поражение от мълнии, за да можем да определим нивото на мълниезащита, времето за изпреварване на активните мълниеприемници и височина на монтаж, при която ще осигурим необходимият защитен радиус.

Складовата база и цялата прилежаща площ към нея вече  е защитена с два броя мълниеприемници с изпреварващо действие 60 ms, което ще гарантира спокойствие на клиентите и служителите дори при най-силните гръмотевични бури.

 При инсталирането на система за защита от мълнии са спазени всички нормативни критерии за изграждане на мълниезащитни системи. Мълниеприемниците с изпреварващо действие /активни мълниеприемници/ са инсталирани на мълниезащитни пилони с височина 5.0м., върху покрива на сградата. Отвеждането към ново изградената заземителната уредба е осъществено с четири токоотвода, по два токоотвода за всеки мълниеприемник с изпреварващо действие.

За да упражняваме непрекъснат контрол и мониторинг на мълниезащитната уредба, инсталирахме два броя електромеханични брояча за мълнии , които да  отчитат всички директни попадения на мълнии.  На 1.20м. от нивото на терена са инсталирани контролно-измервателни кутии, които ни дават възможност да разделим  заземителна уредба от мълниезащитата, за можем за измерим съпротивлението на всеки отделен заземител. Отчетеното измервана е под 10 ома, което ни гарантира възможно най-бързо освобождаване заряда на мълния при директно попадение върху мълниезащитната уредба!