,,ДИКОМ‘‘ ООД ИЗГРАДИ АКТИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ В ГР. БУРГАС

Диком ООД изгради мълниезащитна и заземителна уредба на производствено предприятие за месо и месни продукти в гр. Бургас!  От днес производственото предприятие разполага с  нова професионално изградена ефективна мълниезащита. Испанският мълниепреимника с изпреварващо действие 60 ms. Поради спецификата на покрива и невъзможността  да се пробива и нарушава целостта на хидроизолационното покритие, беше изработен специален X-образен вертикален анкер с дължина 1.50м., разположен върху бетонни тежести от по 16 кг, на който е монтирана мълниеносната мачта за активния мълниеприемник. Съгласно нормативните уредби NFC 17.102 и БДС EN 62305.са изградени два нови токоотвода, разположени хоризонтално по покрива върху пластмасови бетонни блокчета през 1.0 м. и вертикално по две от фасадите, укрепени с дистанционни държачи, през 0.30 см. На 1.30 м. от ниво терен са поставени контролни кутии, за свързване на мълниезащитата към ново изградената заземителната инсталация.