Диком ООД  проектира, изгражда, поддържа и ремонтира всички видове заземителни инсталации. Заземителни инсталации на жилищни и промишлени сгради, външни съоръжения, открити пространства, трансформатори, генератори, фотоволтаични централи, производствени халета и др.

Заземителната инсталация се инсталира с цел ограничаване на високото напрежение и отвеждане в земята на големия електрически заряд, който може да възникне при попадение на мълния или комутационни процеси в енергийната система. Заземителните инсталации  ограничават риска от повреди в електрическата инсталация и по този начин защитават хората и оборудването от опасните напрежения. Ограничават разликата в напрежението, което в даден момент може да се появи между металните структури и земята, до възможно най-ниска степен, за да предпази от електричеки удар хората, които се намират в близост.


Основни компоненти на заземителна уредба
Набор  от проводници и електроди, намиращи се в земята, както и заземителни проводници които свързват  електродите с елементите които се нуждаят от заземяване.

Тази уредба включва:

-    Заземител
-    Заземителни проводници
-    Защитни проводници (РЕ) и шини за изравняване на потенциалите.

Основополагащо значение за успешното изграждане на заземителната инсталация има почвата, където тя бива създавана. Влияние оказват видът на почвата, нейната влажност и температура. В случай на характеристики на почвата, които поддържат високо специфично съпротивление, което възпрепятства постигане на достатъчна ефективност на заземителната инсталация е създадено надеждно решение в лицето на Подобрителя за заземяване.